Pro Tiago Lemos   Mid
Pro Tiago Lemos Mid
Stage 11 Hollow Winkowski Ballr Standard
Stage 11 Forged Hollow Chris Joslin Silver Green Standard
Stage 11 Forged Hollow Chris Joslin Silver Green Standard
Stage 11 Pro Milton Martinez Silver Grey Standard